Domov Kolešovice
Domov Kolešovice
poskytovatel sociálních služeb
Středočeský kraj

Historie

Poloha a uspořádání:

Severozápadním směrem, přibližně 12 km vzdálená od města Rakovníka, se nachází obec Kolešovice. Na místě dnešního zámku kdysi stávala tvrz. Není po ní dochováno příliš památek, pouze se ví, že stávající zámek je postaven na jejích základech. Avšak při nedávných opravách a zřizování nového topení se ve sklepeních narazilo na několik metrů silné zdivo, z čehož je možné usuzovat, že se jedná o pozůstatky základů této prastaré tvrze. Zámecký areál se skládá z dvou budov (Starý a Nový zámek), nádvoří, anglického parku a rybníka.

Historie starého zámku:

Roku 1719 byl vlastníkem Kolešovic Jiří Olivier Wallis, jehož potomci na místě tvrze nechali postavit zámek-jméno stavitele je však neznámé. Wallisové pocházeli z Francie a Irska.
Starý zámek nebyl příliš výstavný, a tak po výstavbě nového zámku sloužil pro ubytování zaměstnanců, pro kanceláře a také dílny. Původně byl tento zámek renesanční, ale byl barokně přestavěn.
Dodnes při starém zámku stojí dvě budovy, které se příliš nevyužívají. Jedna z nich pravděpodobně sloužila k ustájení koní a dobytka, druhá svým vzhledem, tvarem a prostorností nápadně připomíná jízdárnu.

Historie nového zámku:

Cílem syna Jiřího Oliviera Wallise – Štěpána Oliviera Wallise bylo další rozšiřování panství. Proto nechal postavit nový zámek – a to kolmo na ten starý. Není přesně známo, kdy a kým se tak stalo, ale prý byl v pseudorenesančním stylu. Za stavební materiál byl použit tvrdý pískovec z nedalekých Přílep. Budova má obdélníkový půdorys, je 51 metrů dlouhá a 20 metrů široká. Zdi obou budov jsou netradičně silné, vnější až 1,8 metru. Od starého zámku se liší nejen prostorností, ale také výzdobou. Stěny a stropy některých místností jsou vyzdobeny malbami. Jsou na nich mytologické výjevy, malované neznámými italskými malíři. Jde o tři cykly malované na stěnách místnosti (bývalá vstupní hala) a o nástropní malbu zobrazující bohyni Héru. Tři cykly zobrazují: čtyři živly (oheň, voda, vzduch, země), čtvero ročních období a dva hlavní větry (Euros – Řekové tak nazývali studený východní vítr a Notos – teplý jižní vítr). Na zámku bydleli Wallisové až do roku 1946. Po roce 1946 byli Wallisové vyhnáni, jelikož se za války otevřeně hlásali k nacistům.
Od roku 1946 spravoval zámek MNV. Cenné obrazy a věcnosti odvezla kulturní komise a ostatní drobnosti byly rozprodány. V roce 1948 přešel zámek do majetku Ministerstva zdravotnictví a sociální péče. Budovy však po 230 letech potřebovaly důkladné opravy a pro sociální účel odpovídající adaptace. K tomu se stát odhodlal v letech 1953-1954.
Oprava a přestavba obou budov, zahájená 18.6. 1953, si vyžádala přibližně 2,5 milionu korun. Mnohé opravy a úpravy jako např. úprava zdí, podlah, sklepů, zřízení výtahu, ústředního topení, vodovodu, kanalizace a další instalační práce trvaly půl druhého roku. Mnohé zdivo bylo třeba zrušit, mnohé postavit, někde dveře zazdít, jinde zasadit. Z trojího schodiště z prvního patra hlavní budovy do přízemí zůstalo pouze jedno hlavní.
Podlahy bylo na mnohých místech nutné vytrhat. Cihelnou, nebo dřevěnou podlahu nahradit vlýskami nebo parketami, některé stěny byly obloženy dřevem nebo šamotem. Bohužel při těchto úpravách nebyl brán zřetel na nástěnné malby, které byly nejen překryty, ale také do nich byly zaraženy hřeby pro upevnění obložení.
V roce 1960 byla přistavěna vrátnice – jako samostatná budova.
Další, poměrně rozsáhlé a nákladné opravy, se zámek dočkal od roku 2002 do roku 2003. Při těchto přestavbách byl také objeven vchod z jižní strany do kaple v jižní části nového zámku.
Od roku 1946 sloužil zámek k různým účelům. V r. 1954, po dokončení rozsáhlé přestavby, sem byl přemístěn Státní domov válečných invalidů, který byl v r. 1955 přejmenován na Zaopatřovací ústav pro přestárlé. Od r. 1956 do r. 2006 nesl název Domov důchodců.
Od r.2004 se stal zřizovatelem Středočeský kraj. Do té doby šlo o Centrum sociálních služeb, které sdružovalo a dohlíželo nad správou několika soc. zařízení v Rakovnickém okrese. Patřil mezi ně Domov důchodců Kolešovice, Rakovník a Nové Strašecí.
K 1.1.2007 se název změnil na Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb.

O nás

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Ověřená firma

Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz