Domov Kolešovice
Domov Kolešovice
poskytovatel sociálních služeb
Středočeský kraj

Domov Kolešovice

O našem domově

Domov Kolešovice je umístěn ve středu obce v zámeckém objektu. V areálu se nachází hospodářská budova (kanceláře, dílny, prádelna, krejčovna a ubytovací část pro uživatele) a lůžková část (pokoje uživatelů, společenské místnosti, kuchyň, jídelna). Lůžková část se skládá ze tří podlaží. V budově je k dispozici osobní výtah a v hospodářské budově sedačkový výtah. Uživatelé jsou ubytováni v jedno až čtyř lůžkových pokojích. Celková kapacita je 90 míst. Koupelny a toalety jsou společné na každém patře. 

Obec Kolešovice leží asi 60 km severozápadně od Prahy a 12 km od města Rakovníka.

Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 let.

Mimořádná zpráva

Od 22. 11. 2021 se omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

nestanoví-li poskytovatel sociálních služeb v případech zřetele hodných organizačním opatřením jinak; osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

 

S platností od 15.11.2021 se mění podmínky návštěv v Domově Kolešovice:

platnost RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem se upravuje na 72 hodin.

   Platnost rychlého antigenního testu (RAT) s negativním výsledkem se upravuje na 24 hodin.

 

Návštěvy v Domově Kolešovice

Nadále již není nutné se na návštěvu předem telefonicky objednávat.

Povinností návštěvy nadále zůstává nahlásit se na ošetřovně
1. patra službu konající sestře a prokázat se dokladem potvrzujícím bezinfekčnost.

Dle aktuálního nařízení mohou být na návštěvu vpuštěny osoby které se prokáží:
A) Negativním výsledkem testu PCR ne starší než 72h 
B) Negativním výsledkem testu POC ne starším než 24h
C) Potvrzením o 1. dávce očkování proti COVID 19, pokud od vakcinace uběhlo nejméně 14 dnů, ale ne více než 90 dnů pokud nebyla podána druhá vakcína
D) Potvrzením o ukončeném očkování (2 dávky), které není starší 9 měsíců.
E) V případě jednodávkového očkování potvrzení o aplikaci starší14 dnů
F)Potvrzení o prodělání nemoci COVID 19, po uplynutí doby infekčnosti, ne starší než 180 dnů.
G) Sebetestovací sadou provedenou přímo v zařízení s negativním výsledkem
H) Potvrzením o absolvováním povinného testování zaměstnanců ne starším než 72h.  
 případně čestným prohlášením 
I) Potvrzením školy o negativním výsledku testu ne starším než 72 h. případně čestným prohlášením zákonného zástupce.
 

Během návštěvy musí mít osoba starší 15 let nasazený respirátor třídy FFP2.
Děti od 2 do 15 let musí mít během návštěvy nasazenou roušku nebo respirátor třídy FFP2
Děti do 2 let ochranu nosu a úst mít nemusejí.

Návštěva musí mít vlastní PCR nebo POC test s negativním výsledkem ne straším než 48h, nebo potvrzení o proděláné nemoci Covid -19 v uplynulých 90ti dnech. Potvrzením je nutno se prokázat na sesterně v 1. patře službu konající sestře. 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Ověřená firma

Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz