KONTAKTY

KONTAKTY

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

 

Domov Kolešovice,poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Kolešovice 180, 270 02

tel.: 313 582 287, 313 582 265 - 7

IČ: 712 09 905

e-mail: kontakt@domovkolesovice.cz

www.domovkolesovice.cz

tel. kontakt ve všední dny od 16hod. a dny pracovního volna:

313 582 287, 734 445 749 ( ošetřovna )

Ředitelka

Taťána Čížková

731 173 502

reditel@domovkolesovice.cz

Vedoucí  zdravotně sociálního úseku

Zástupkyně ředitelky

Manažerka kvality péče

Mgr. Ivana Suková

734 620 422

socialni@domovkolesovice.cz

Staniční sestra

Petra Šrámková

 

 

 

731 173 751

 

 

 

sestry@domovkolesovice.cz

 

primapece@domovkolesovice.cz

Sociální pracovnice

Bc. Linda Bláhová DiS

Mgr. Dita Zwettlerová

 

   731 449 368

734 573 562

 

 

socialni1@domovkolesovice.cz

socialni2@domovkolesovice.cz

 

Pokladní

Aguilarová Marcela

 

 

313 582 287

 

pokladna@domovkolesovice.cz

 

Aktivizační pracovnice

Bc. Milena Čečrdlová

Bc. Lucie Krausová Kabátová

Mgr. Marie Gregorová DiS

   734 620 421       aktivity@domovkolesovice.cz

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor sociálních věcí 257 280 285

Vedoucí odboru

Mgr. Pavla Karmelitová

257 280 814

 

Organizační a jmenné obsazení

Organizační struktura pracovních pozic Domova Kolešovice

Jmenný seznam zaměstnanců podle úseků

 

 

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK